//Tècnica:
teixit orgànic, llautó, làtex

//Any 2012